DARUJTE 2%

Tlačivá

Vyhlásenie 2016 AGILITA

Potvrdenie o zaplatení dane za 2016

V minulom roku sa nám podarilo:

  • zrenovovať priestory malého školského múzea v Sliači pre deti a dospelých (Vlastivedná sieň Š. Hudáka Sliač), kde sa môžu interaktívnym spôsobom oboznámiť s históriou, súčasnosťou, ako aj tradíciami svojho regiónu,
  • zastrešiť športové oddiely stolného tenisu a nohejbalu – majstri Slovenska,
  • zrealizovať projekt “Short Story Competition”.

V roku 2017 plánujeme:

  • podporiť vzdelávanie sociálne slabších detí a mládeže, ako aj detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou zahraničných mobilít s cieľom rozvíjania jazykových zručností a praktických kompetencií pre život,
  • naďalej podporovať športové aktivity,
  • realizovať projekt “Tvorba pracovných príležitostí pre občanov zo znevýhodných skupín”.