ŠPORT

Združenie Agilita zastrešuje alebo vedie športy, ktoré nemajú vlastné združenia a ktoré sa okrem súťažnej činnosti zameriavajú aj na rozvoj športových aktivít pre širokú verejnosť.

 STOLNÝ TENIS

NOHEJBAL