KONTAKT

Občianske združenie Agilita

Sídlo: E. M. Šoltésovej 2139/26
960 01 Zvolen
Slovensko

IČO: 42302722

Bankové spojenie:

ČSOB
Pobočka Zvolen
IBAN SK23 7500 0000 0040 2363 6456

Tel.: (+421) 0903-521-999, 0944-152-291
info@agilita.org