PROJEKTY

2017

 Projekt: Building fair play

marec – apríl

 • Zámerom nášho projektu je rozvíjanie aktívnej diskusie mladých ľudí k téme fair play a radikalizácie mládeže cez šport a zdravie.Do projektu sú zapojení mladí ľudia vo veku 13 – 30 rokov zo Slovenska a Nemecka, ktorí sa v športových aktivitách stretli s mnohými negatívnymi javmi (diskriminácia, rasizmus, a iné) a majú tak skúsenosti, ktoré je vo vzájomných stretnutiach v rámci 2 mobilít (DE a SK) možné pozitívne zúžitkovať s cieľom hľadania optimálnych riešení.

Projekt je podporený z prostriedkov EÚ v rámci programu Erasmus+.

Viac informácií o projekte tu.

2016

Projekt: Pracovné možnosti pre znevýhodnené skupinytaska promo sk

november – december

Viac informácií o tomto pilotnom projekte tu.

Projekt: A Short Story Competition (Napíš krátky príbeh v angličtine)

apríl – máj

  • Pilotný projekt pre študentov gymnázia Neveronys, Litva.

Viac informácií tu.

2015

Projekt: Spoznávajme sa športom

február

 • Priateľský stolnotenisový zápas Sliač – Trpín. Nadväzovanie priateľských vzťahov medzi samosprávami, spoznávanie  a propagácia mesta, regiónu. Článok tu.

2014

Projekt: LAER

september – december

 • Learning About European Regions – projekt zameraný na študentov základných škôl v európskych krajinách. Účelom projektu bolo využitie anglického jazyka a zároveň získavanie informácií o regiónoch v Európe. Projekt bol uskutočnený v spolupráci s pani Larou Fick z Dánska. Slovensko zastupovala ZŠ zo Slovenskej Ľupče.

2013

Projekt: Podpora pri výuke anglického jazyka

január – máj

 • Podpora výuky anglického jazyka všetkým úrovniam študentov od začiatočníkov až po pokročilých z vidieckých oblastí Maďarska, Knižnica v Bekescsabe.

Projekt: Dresy pre TK Sliač

apríl – máj

 • Združenie Agilita uskutočnil projekt Nákup dresov pre mládežnícké družstváP10900301 tennisového oddielu TK Sliač a dobrovoľných organizátorov športových podujatí pre občanov mesta Sliač. Projekt bol uskutočnený vďaka sponzorským príspevkom nasledovných firiem: MONTA – ZVOLEN, spol. s r.o., IKM REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s., REMONTA s.r.o., Zvolenská Slatina, IDJ s.r.o., Detva. Nákup dresov bol zrealizovaný od slovenského výrobcu športového oblečenia firmy Atak v.d. Prešov.

Projekt: Webová prezentácia pre BK Sliač

február – marec

 • Združenie Agilita vytvorilo internetovú prezentácia pre bežecký klub BK Sliač v rámci podpory propagácie voľnočasových aktivít a oslovenia širšieho okruhu mládeže. Členom klubu je aj majster sveta v orientačnom behu Peter Barcík a klub organizuje populárne medzinárodné preteky Beh Sliačskym chotárom. www.bksliac.sk

2012

“Sliačske divadielko” 

máj – august

 • Cieľ: sprostredkovanie bohatej a slávnej histórie a súčasnosti mesta Sliač, ako aj regiónu, nenásilnou a pútavou formou pre najmenších prostredníctvom ilustrovaných kulís a dramatizácie literárneho, historického textu a hudby
 • Podpora: YOUTHBANK MAGNET, Komunitná nadácia Zdravé mesto B. Bystrica, Nadácia SPP
 • Referencie: www.youthbank.knzm.sk/sliacske-divadielko

“Poďme spolu lietať… – pozri, Sliač už letí !!!”

máj – jún

“Getting to Know Our Neighbors” (Spoznaj svojich priateľov)

marec – apríl

2011

“A Region in Europe” (Región v Európe) – vlastivedný šesťboj v anglickom jazyku

november – december

Angličtina – základné pravidlá anglického jazyka 

 • Cieľ: populárno-náučná príručka pre žiakov, študentov a dospelých formou základných pravidiel v 33+1 lekcii s inšpiratívnymi príkladmi a reáliami pre bežnú komunikačnú prax
 • Podpora: Robert Karniš, Sam Margolis, TheNews.sk
 • Referencie: Slovenská knižnica Martin,

TheNews – portál k výučbe anglického jazyka

 • Cieľ: populárno-náučný portál pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonaľovať v angličtine
 • Podpora: Robert Karniš, Sam Margolis
  thenews.simpleenglishnews.com

2010

Sliacdnes.sk – nezávislé komunitné online noviny

február 2010 – súčasnosť

 • Cieľ: informovanie o aktuálnom dianí v meste Sliač a okolí, zaujímavosti a pálčivé problémy lokálneho obyvateľstva
 • Podpora: Robert Karniš
 • Referencie: Sliacdnes.sk

2005

Projekt Vlastivednej siene Štefana Hudáka Sliač

január 2005 – súčasnosť